Nana Hajra Omanović i nana Fata Turkušić: Stale su u odbranu Domovine i dokazale svoju hrabrost!

Prva priča vezana je za grad Sarajevo i njegovu opsadu. Napad neprijatelja na Općinu Novi Grad je bio žestok i surov i upravo na tom likalitetu naši heroji su vodili žestoke borbe za odrbanu Sarajeva. U teškim borbama i trenutcima, svoju hrabrost iskazuje nana Fata Turkušić.

Preteški koferi ratnih sarajevskih uspomena još nose sjećanje na nanu Fatu Turkušić. Hrabra nana koja je agresoru stala na crtu. Pedesetak agresorskih vojnika napalo je 14. maja 1992. na 15 branilaca Sarajeva na brdu Mojmilo. Fata je svojim bombama zaustavila napad i bila teško ranjena. Bez oklijevanja i trunke straha je pružila otpor mnogo nadmočnijem neprijatelju.

nana Fata Turkušić

Na Šehidskom mezarju Kovači nana Fata Turkušić odavno spava svoj vječni san. Umrla je nakon agresije, u novembru 1996.

Druga priča vezana je uz Goražde, tačnije okolno selo Sadbu. Borba za Goražde je bila sudbonosna za opstanak muslimankog naroda u Podrinju. Goražde je bilo opkoljeno sa svih strana i konstano izloženo granatiranju i agresorskim napadima. U herojskoj odbrani Goražda, svoju hrabrost je iskazala nana Hajra Omanović.

U kući nane Hajre Omanović u Sadbi kod Goražda bila je smještena komanda Prve drinske brigade ARBiH. Kada je u julu 1992. počela velika srpska ofanziva na Sadbu, i staro i mlado navalilo je bježati prema Goraždu. Pamti se nanino herojstvo kada je uzela pušku, stala na ivicu mosta na Drini i zaprijetila da će pucati u svakoga ko pokuša bježati. Kažu da je na taj način spasila Sadbu. Legendarni komandant, rahmetli Zaim Imamović volio je besjediti s nanom Hajrom i često je isticao njenu hrabrost. Umrla je u godinama nakon agresije.

Nana Hajra Omanović sa legendarnim komandantom Zaimom Imamovićem

Dvije nane (Hajra i Fata) su simbol odbrane naše Domovine, simbol ratne hrabrosti i opstanka nacije i države. U prokletom ratu, svi su heroji na svoj način, a nana Hajra i nana Fata su ostale zapaćene za vijek vijekova.

HEROJI ŽIVE VJEČNO!

armijabih.net