Osvajanje Golog Brda: POBODI BIJELE LJILJANE!

U noći sa 14. na 15. decembar 1992. godine, nakon tri dana neizvjesne borbe, načelnik Štaba 1. mehanizovane Ibro Dervišević korigovao je plan daljeg napada na agresorske položaje na brdu Žuč, u rejonu Kote 830, odnosno Golog brda. Golo brdo je osvojeno tačno u podne 15. decembra, a značajnu ulogu u pobjedi imala je jedinica 1. mehanizovane kojom je na terenu komandovao ranjeni Mehmed Cero, kao i vojni policajci ove brigade na čelu sa Esnafom Muhovićem.

Esnaf Muhović je ujedno i pobo pobjedničku zastavu na Golom brdu, a rahmetli Enver Šehović je tada svim učesnicima bitke izdao naređenje kojim zabranjuje bilo kakve represalije nad civilnim stanovništvom. Razlog je bio taj što se u podnožju Golog brda nalazi selo Živkovići, te je Šehović mislio da u selu ima civila. Ali, nije ih bilo. Tada su bosanske gazije sa Žuči prozvane vanzemaljcima.

Nakon osvajanja Golog Brda rahmetli komandant Enver Šehović je tom prilikom rekao: “Skidaj tu četničku zastavu, pobodi BIJELE LJILJANE!”

 

Enver Šehović – Ponašati se u duhu pripadnika oružanih snaga RBiH: